Koszyk jest pusty

1. Serwis internetowy www.sklepvegamedica.pl pośredniczy w sprzedaży suplementów, leków oraz urządzeń medycznych. Serwis działa pod adresem www.sklepvegamedica.pl
 
2. Serwis www.sklepvegamedica.pl nie jest producentem prezentowanych produktów i nie ponosi wobec osób trzecich odpowiedzialności za szkody wynikłe z niepoprawnego ich działania przedstawionego w ofercie.

 
3.Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową.
 
4.Serwis oświadcza, że nie wszystkie zamówienia internetowe zostaną potwierdzone telefonicznie. Za przyjęte zamówienie uważa się zamówienie dla którego klient otrzymał potwierdzenie drogą mailową.
 
5. Serwis zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Kupującego w formularzu zamówienia lub telefonicznie będą niepełne, nieprawidłowe lub nie będzie możliwości skontaktowania się z kupującym.
 
6. Kupujący musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 
7. Ceny produktów znajdujących się w ofercie www.sklepvegamedica.pl podane są w Złotych Polskich; w kwotach brutto.
 
8. Serwis www.sklepvegamedica.pl  zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów z oferty. Dotyczy to również zamówień przyjętych do realizacji.
 
9. Wybór formy płatności może być inny dla każdego produktu. Lista wyboru form płatności widoczna jest w formularzu zamówienia danego produktu.
 
10. Możliwość wysyłki produktu poza granice Polski jest ustalana indywidualnie. Koszt wysyłki poza granicę kraju ustalany jest odrębnie przy każdej transakcji.
 
11.Do każdego zamówienia dołączany jest paragon lub faktura VAT. Dokument ten wystawiany jest przez firmę Vega Medica.
 
12. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 
13. Zamówienie może być odwołane przez Kupującego drogą telefoniczną lub e-mailem.
 
14. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się z firmą Vega Medica  pod numerami 22 632−15−14, 22 632−16−14, 22 425−30−00.
 
15. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę przesyłki.
 
16. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Kupujący może zrezygnować z zakupu bez podania przyczyny, jeśli w ciągu 10 dni od daty otrzymania przesyłki zgłosi fakt odstąpienia od umowy bezpośrednio w serwisie www.sklepvegamedica.pl. W ciągu dalszych 14 dni odstępujący może dokonać zwrotu towaru.  Oznacza to całkowity proces rezygnacji w ciągu 24 dni. Zgłoszenie chęci odstąpienia od umowy należy dokonać pisemnie.
 
17. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, otwierania, kopiowania; Zwrotu należy dokonać na adres nadawcy – firmy Vega Medica, koszty przesyłki zwracanej ponosi kupujący. W ciągu 14 dni. Do przesyłki należy dołączyć oryginał faktury VAT lub paragon. Towar niespełniający powyższych warunków nie zostanie przyjęty do zwrotu. Przesyłki dokonane na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane i będą zwracane do nadawcy. Zwrot przesyłki należy uzgodnić telefonicznie.
 
18. W przypadkach uzasadnionych reklamacji lub zwrotów spełniających warunki z paragrafu 17, gwarantujemy zwrot należności drogą przelewu bankowego na wskazane przez Kupującego konto w terminie do 21 dni roboczych. Termin 21 dni liczony jest od daty otrzymania przesyłki od zwracającego.
 
19. Serwis www.sklepvegamedica.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża  zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Serwisu www.sklepvegamedica.pl. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 
20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 
21. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Telefony kontaktowetel. (0−22) 632−15−14,
tel. (0−22) 632−16−14
Nasz adresul. Szymczaka 5,
01 - 227 Warszawa
wejście z rogu ul. Kasprzaka i Bema