Koszyk jest pusty

skeletin_vegamedica-1
skeletin_vegamedica-2
skeletin_vegamedica-3

Skeletin

Kategoria: PREPARATY ENERGY
Cena: 96,00 PLN
+

&nbsp,

Obsza­rem dzia­ła­nia Skeletinu jest układ kostny i sta­wowy.&nbsp,Pole­cany szcze­gól­nie w okre­sie szyb­kiego wzro­stu, a także jako pro­fi­lak­tyka ubytku masy kost­nej oraz dla poprawy jako­ści wło­sów i paznokci. Dosko­nale spraw­dza się w przy­padku nad­mier­nego obcią­że­nia sta­wów przez sport lub nadwagę.

&nbsp,

Produkt ten jest zarejestrowany jako Suplement Diety. Nie jest lekarstwem i nie należy go stosować jako substytutu zamiast leków na receptę.
Przechowywać w temperaturze 10-25 C° w suchym i ciemnym miejscu, z daleka od urządzeń emitujących pulsujące promieniowanie elektromagnetyczne (kuchenek mikrofalowych, ekranów komputerowych i telewizyjnych). Nie zamrażać.
Odpowiedni dla diabetyków.

&nbsp,

Zawartość: 135 kapsułek

Skład: olej sojowy, żela­tyna, pro­szek z kości sepii, gli­ce­ryna, kola­gen, olej rybi, wosk psz­czeli, woda, eks­trakt z pokrzywy zwy­czaj­nej, eks­trakt z dzi­kiej róży, mangan

Uwagi:

Nie stosować u dzieci, Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia, Nie poleca się osobom nad­wrażliwym na produkty pszczele, sojowe i morskie,&nbsp,nie zaleca sięspożywania w czasie ciąży i okresie karmienia piersią,&nbsp,

&nbsp,

Jak stosować?

 • 1 kapsułka 1-3 razy dziennie
 • W przypadku pominięcia dawki nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki
 • Zwiększyć ilość przyjmowanych płynów
 • Po 3 tygodniach stosowania należy zrobić 1 tydzień przerwy
 • Ze względu na przewlekły charakter problemu oraz na fakt, że w regeneracji tkanki kostnej i chrzęstnej należy liczyć się z dłuższym okresem terapii, polecamy stosowanie Skeletinu przez minimum trzy miesiące

&nbsp,

Jak działa?

 • Łago­dzi łama­nie i bóle w sta­wach, ponie­waż chroni chrząstki sta­wowe i wspo­maga ich regenerację
 • Sku­tecz­nie prze­ciw­działa sta­nom zapal­nym stawów
 • Wspo­maga wzrost kości i ich odpo­wied­nią mine­ra­li­za­cję, dzięki czemu pozy­tyw­nie wpływa na budowę masy kost­nej w okre­sie wzro­stu i spo­wal­nia pro­ces jej uby­wa­nia w póź­niej­szym wieku (zwłasz­cza po menopauzie)
 • Działa sku­tecz­nie w pro­fi­lak­tyce oste­oma­la­cji i osteoporozy
 • Popra­wia jakość wło­sów, paznokci oraz ela­stycz­ność skóry
 • Działa pro­fi­lak­tycz­nie na pro­blem próch­nicy zębów
Telefony kontaktowetel. (0−22) 632−15−14,
tel. (0−22) 632−16−14
Nasz adresul. Szymczaka 5,
01 - 227 Warszawa
wejście z rogu ul. Kasprzaka i Bema