Koszyk jest pusty

biologiczne_leczenie_autyzmu_i_pdd_vegamedica_2140464612

Biologiczne leczenie AUTYZMU I PDD

Kategoria: KSIĄŻKI
Cena: 80,00 PLN
+

"Biologiczne leczenie autyzmu i PDD" to rzetelny, spó,jny i łatwy w czytaniu przewodnik źró,dłowy po szerokim zakresie terapii przydatnych w leczeniu autyzmu. W książce przedstawiono terapie przeciwgrzybicze i przeciwbakteryjne, ograniczenie glutenu i kazeiny, homeopatię, terapię witaminową, leczenie gammaglobuliminami, terapię czynnikiem transferu, leczenie alergii pokarmowych i alternatywy leczenia antybiotykami.

Informacje zawarte w tej książce mogą się przydać nie tylko w leczeniu autyzmu, ale właściwie w leczeniu każdej choroby, w któ,rej pojawia się kilka lub więcej objawó,w autyzmu autyzmu, między innymi:

 • Całościowe zaburzenie rozwoju
 • Zespó,ł zaburzeń uwagi (ADD)
 • Choroba Williamsa
 • Zespó,ł Downa z objawami autyzmu
 • Zespó,ł Retta
 • Fibromalogia
 • Stwardnienie rozsiane
 • Stwardnienie guzowate
 • Zespó,ł Pradera-Willi'ego
 • Zespó,ł Tourette'a
 • Łamliwy chromosom X
 • Nerwiakowłó,kniakowatość

 ,

Dr William Shaw

Otrzymał stopień doktorski w zakresie biochemii i fizjologii człowieka, oraz posiada certyfikaty w dziedzinie chemii klinicznej i toksykologii. Ze względu na swoje badania i prezentacje na konferencjach, dotyczące autyzmu i innych zaburzeń rozwojowych, znany jest na całym świecie.

Dr Shaw aktywnie działa w grupach Pokonaj autyzm teraz! (Defeat Autusm Now!) i Tu mó,wi autyzm (Autism Speaks), oraz jest członkiem zarządu Narodowej Akademii Rozwoju Dziecka. Jest założycielem i dyrektorem The Great Plains Laboratory, Inc. for Health, Nutrition and Metabolism w Lenaxa w Cansas. Laboratorium to specjalizuje się w metabolicznych, środowiskowych i genetycznych badaniach u ludzi dotkniętych chronicznymi chorobami i zaburzeniami. Pierwsze wydanie książki Biologiczne leczenie autyzmu i PDD ukazało się w roku 1998 i od tego czasu pomogło tysiącom rodzicó,w i lekarzy porpawić jakość życia osó,b z autyzmem.

 ,

Komentarze:

Niewiele jest jednak książek - takich jak ta - omawiających praktyczne, do zastosowania tu i teraz, biomedyczne leczenie, któ,re przynosi osobom z autyzmem radykalną poprawę... Czytelnik szybko przekona się, że książka ta jest "przyjazna dla użytkownika". Jej celem jest rozjaśnić, wyjaśnić, poprowadzić i zachęcić, tak żeby rodzice sami mogli zacząć to, co zawsze chcieli zrobić - naprawdę pomó,c swojemu autystycznemu dziecku odzyskać zdrowie... Dziękujemy, Doktorze Shaw!

- Dr Bernard Rimland, Dyrektor Instytutu Badania Autyzmu

 ,

Super książka! Daje profesjonalistom, rodzicom i całemu społeczeństwu nowe, ważne, rzetelne i łatwe do zrozumienia informacje o autyźmie i podobnych zaburzeniach. Musicie to przeczytać!

- Dr William G. Crook, autor "The Yeast Connection"

 ,

Wszystkie rodziny powinny mieć zapewniony dostęp do tych samych informacji, do któ,rych nam sie udało dotrzeć, po to, by miały możliwość wybrania takiej interwencji, któ,ra radykalnie porawiłaby jakość życia ich dzieci. Wszystkie dzieci z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi zasługują na to, by dać im szansę wyzdrowienia. Mam nadzieję, że mó,j wkład do niniejszej książki to ułatwi...

Bardzo chcę Was zachęcić, żebyście uważnie przeczytali i przemyśleli informacje w niej zawarte. Zmieniły one życie mojej rodziny

- Pamela Scott, matka dziecka wyleczonego z autyzmu

Telefony kontaktowetel. (0−22) 632−15−14,
tel. (0−22) 632−16−14
Nasz adresul. Szymczaka 5,
01 - 227 Warszawa
wejście z rogu ul. Kasprzaka i Bema